Zebranie Wiejskie 06.03.2020 r

             Rotmanka , 24.02.2020 r.

Zawiadomienie

SOŁTYSA WSI ROTMANKA

o zwołaniu zebrania wiejskiego

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Rotmanka

Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Rotmanka na dzień 06.03.2020 roku o godz. 18:00 w Szkole w Rotmance

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania , stwierdzenie quorum

2. Wprowadzenie zmian w statucie sołectwa Rotmanka

3. Wybór nowego członka do Rady Sołeckiej

4. Sprawy sołeckie

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie zebrania

                                                                        SOŁTYS WSI ROTMANKA

                                                          Mirosław Sulewski

tel: 794181801

mail: sules23@gmail.com

0