Dyżur Sołtysa i Rady Sołeckiej

                                                                                                           Rotmanka , 08.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Sołtys wraz z Radą Sołecką w każdy drugi czwartek miesiąca od godziny 18:00 do 20:00 w Szkole Podstawowej przy ul . Piłsudskiego 37 w Rotmance będą pełnić dyżur na którym , będzie można zgłaszać problemy i uwagi dotyczące funkcjonowania sołectwa Rotmanka .

Pierwszy dyżur odbędzie się 13.02.2020 r. od godziny 18:00 do 20:00

kolejny

12.03.2020 r. od godziny 18:00 do 19:30

Mirosław Sulewski

sołtys Rotmanki

0