Strona w budowie

Już nie długo ruszy strona naszej miejscowości do zebrania wiejskiego powinna być gotowa . Znajdą się tu świeże  informacje dotyczące życia mieszkańców,  imprezy ,spotkania ,zebrania i inne . Jeśli mają Państwo jakieś sugestie proszę o kontakt sules23@gmail.com

 

1+

Sołtys i Rada Sołecka

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ROTMANKA

od dnia 24 lutego 2015r.

SOŁTYS – EWA ROMIK

83-010 Straszyn

Rotmanka, ul. Dębowa 1

tel. 667 710 775

RADA SOŁECKA :

Robert Jakubiak tel. 504 855 328

83-010 Straszyn

Rotmanka, ul.Tulipanowa 13

Mateusz Bieniasz-Krzywiec tel. 884 391 905

83-010 Straszyn

Rotmanka, ul. Brzozowa 19

Adam Kozina tel. 665 628 193

83-010 Straszyn

Rotmanka, ul. Świerkowa 18

Mirosław Sulewski tel. 794181801

83-010 Straszyn

Rotmanka, ul. Bajki 14/7

0

Zebranie Wiejskie

Zawiadomienie

SOŁTYSA WSI ROTMANKA

o zwołaniu zebrania wiejskiego

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Rotmanka uchwalonego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzonego przez Radę Gminy uchwałą nr XXV/105/2016

Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Rotmanka

na dzień 7 marca 2017r. ( wtorek ) o godz. 18.00 w Szkole w Rotmance.

Porządek obrad:

  1. Stwierdzenie quorum.

  2. Podział środków do dyspozycji sołectwa.

  3. Sprawy sołeckie.

SOŁTYS WSI ROTMANKA

/-/ Ewa Romik

0