Informacje dotyczące bieżącej sytuacji

Informacje również wywieszone na tablicach sołeckich przy ul.

-Raciborskiego /Piłsudskiego  bloki

-koło szkoły

-Sosnowa /Modrzewiowa

-Leśna

– koło Koscioła

 

0