Gmina Pruszcz Gdański
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Bystra Osiedle

Wyborcze zebranie wiejskie

2011.02.21

Zawiadomienie
SOŁTYSA WSI ROTMANKA

o zwołaniu wyborczego zebrania wiejskiego

Działając na podstawie § 1 ust. 3 Ordynacji wyborczej do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rotmanka stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa Rotmanka uchwalonego przez Zebranie Wiejskie w dniu 9 kwietnia 2003r. i zatwierdzonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr VII/63/2003

zwołuję wyborcze Zebranie Wiejskie sołęctwa Rotmanka w celu wyboru sołtysa wsi oraz rady sołeckiej.
Wyborcze Zebranie Sołeckie odbędzie się dnia 7 marca 2011r. o godz. 18.00 w Szkole w Rotmance.


Porządek obrad:
  • Stwierdzenie quorum (50 uprawnionych do głosowania mieszkańców);
  • Wybór sołtysa wsi Rotmanka;
  • Wybór Rady Sołeckiej - 4 członków (na wniosek mieszkańców sołectwa).

Sołtys wsi Rotmanka
/-/ Ewa Romik

Zawidomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego

2010.12.04
Zebranie wiejskie odbędzie się dnia 9 grudnia 2010r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Rotmance.

Porządek obrad:
  • Stwierdzenie quorum
  • Sprawy sołeckie
  • Wolne wnioski

Sołtys
Ewa Romik

Wakacje na sportowo z gminą Pruszcz Gdański

2010.07.25
Aby przybliżyć skan, należy kliknąć kursorem myszki na zdjęcie.

Tablice informacyjne na Rotmance

2010.05.30
Powyższa strona, to nie jedyne miejsce w którym można zapoznać się z ogłoszeniami dotyczącymi naszego Sołectwa. Obecnie miejsca na Rotmnce, w których są umieszczane informacje, znajdują się:

Aby przybliżyć zdjęcie, należy najechać kursorem myszki na zdjęcie.


 Na tablicy ogłoszeń przy przystanku na
 skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i Piłsudskiego Na tablicy w sklepie Sieć34 przy ul. Piłsudskiego


 Na tablicy i słupie ogłoszeń przed salą gimnastyczną
 na ul. Piłsudskiego Na drzwiach Zespołu Szkół w Rotmance


 Na tablicy ogłoszeń przy dawnym
 budynku szkoły przy ul. Leśnej

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2010.04.28
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pruszczu Gdańskim dnia 28 kwietnia 2010r. wydał następujące koumikaty:

Pszenica ozima - Maczniak Prawdziwy Zbóż i Traw

Rzepak Ozimy - Chowacz Brukwiaczek

Rzepak Ozimy - Chowacz Czterozębny

Rzepak Ozimy - Słodyszek Rzepakowy

Aby otworzyć pliki, proszę kliknąć na ikonki powyżej. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami.

Zawidomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego

2010.04.21
Zebranie wiejskie odbędzie się dnia 5 maja 2010r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Rotmance.

Porządek obrad:
  • Stwierdzenie quorum
  • Podział funduszu sołeckiego
  • Sprawy sołeckie

Sołtys
Ewa Romik

Otwarcie strony

2010.04.15
Z inicjatywy pani sołtys Ewy Romik w dniu dziesiejszym otwarto stronę Sołectwa Rotmanka. Znajdą tu państwo przede wszystkim aktualności dotyczące Rotmanki. W galerii umieszczone zostaną zdjęcia naszej pięknej wsi, a przyszłości będą mogli Państwo także zapoznać się z historią Rotmanki. Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej witryny!

ąś